Psychodynamische Praktijk ArendsenPsychodynamische therapie en coaching

Psychodynamische therapie en coaching

Vanuit de Psychodynamica ligt mijn focus in de behandeling op jouw zelfhelend vermogen vanuit de holistische benadering van de mens. Dat zie je ook terug in de term “Psychodynamica”. Psyche staat immers voor ziel of leven. Dynamica staat voor het in beweging brengen en energie geven aan jouw proces of ontwikkeling. Naast jouw mogelijke emotionele en mentale behoeften omvat mijn psychodynamische aanpak dan ook jouw lichamelijke, spirituele en sociale behoeften.

Wat mag je verwachten van de aanpak?

Waarin een moderne psychodynamische aanpak zich onderscheidt van een meer reguliere aanpak, is dat er gewerkt wordt met de kern van de problematiek; daar waar het allemaal wérkelijk om gaat.

Onder jouw vraag, klacht of problematiek ligt mogelijk namelijk een wereld van verlangens, belemmerende overtuigingen, trauma’s of angsten. Wij worden als mens vooral beperkt door schuld of schaamte uit het verleden of angst voor de toekomst. Herkenbaar?

Ik help jou met je overtuiging, schuld, schaamte of angst en ik leer je jouw zelfhelend vermogen te vergroten. Dat doe ik in eerste instantie door jou te ontmoeten. Door nieuwsgiering te zijn naar wie je bent, wat je beweegt, wat je verlangen is, waar je last van hebt. En daarna ga ik je vooral ont-moeten.

Ik gebruik daar de 4 letters voor van EREN. Door Echt te zijn zonder masker, met Respect voor jou en je proces; met Empathie en vooral met enorm veel Nieuwsgierigheid naar wie je echt bent. Dit is geen verkooppraatje. Dit is gewoon wie ik ben.

Een individuele aanpak!!

Ik werk dus niet met protocollen, labels of een vaste werkvorm. Samen bepalen we wat nodig en gewenst is en mijn aanpak is dus zeer persoonlijk. Op basis van een vertrouwensrelatie wil ik je laten ervaren wat oorzaken zijn van en oplossingen zijn voor mogelijke belemmeringen of ervaren problemen.

Je mag erop vertrouwen dat je niet wordt geholpen met een standaard pakket, maar met een aanpak die specifiek voor jou en samen mét jou wordt samengesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met je persoonlijkheid, wensen en behoeften en – vanzelfsprekend – jouw normen en waarden.

Een traject in mijn praktijk bestaat uit een beperkt aantal, maar wel intensieve, sessies (meestal 3-4 sessies van rond de anderhalf uur).

Voor welke hulpvragen?

Wij mensen zijn niet altijd in balans in ons zelfbeeld, verlangens en emoties. Dat kan een ondoorzichtige wirwar van klachten opleveren, waar we soms zelf niet meer uitkomen. Denk aan depressiviteit, burn-out verschijnselen, neerslachtigheid, (faal)angst, vermoeidheid, slecht slapen, nachtmerries, extreme stress ervaren, overgeprikkeld zijn, concentratieproblemen hebben of zelfs fysieke pijn ervaren, waarvoor geen duidelijke fysieke oorzaak aan te wijzen is. Enzovoort.

In de Psychodynamica wordt ervan uitgegaan dat wij ons laten leiden door bewuste, maar vooral ook onbewuste drijfveren. Deze hebben direct effect op hoe we denken, wat we emotioneel ervaren en hoe we ons vervolgens gedragen.

De psychodynamische aanpak is gericht op het verkrijgen van inzicht in deze drijfveren. Dat kan door het ervaren van de intensiteit van de betrokken herinneringen en emoties (bijvoorbeeld via technieken als regressie of innerlijk kindwerk) of door ervaren van diepe opluchting door het zien van hoe de relatie met ouders nu werkelijk in elkaar steekt (bij een familieopstelling) of door via delenwerk, lichaamswerk en ademhalingstechnieken. Deze inzichten zijn voor de meeste mensen al voldoende om een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand te brengen.

Is dit de enige methode?

Het verkrijgen van inzicht is niet altijd afdoende. In het geval van rouw, diepe depressie of hechtingsproblematiek worden aanvullend andere (combinaties van) technieken ingezet, ondersteund door bijvoorbeeld ademhalingstechnieken, beweging, delenwerk, cognitieve gedragstherapie of juist spirituele elementen. Voor zowel trauma als voor burn-out verschijnselen zijn weer andere methodes nodig en kan mogelijk ook de doorlooptijd van de behandeling langer zijn.

Complementaire zorg

De door mij gegeven Psychodynamische therapie valt onder de Complementaire zorg. Complementair wil zeggen: zorg, die gegeven wordt naast en/of aanvullend op de reguliere zorg. Dus mijn therapie is uitstekend te combineren met de al verkregen zorg of zelfs de momenteel door jou verkregen zorg.

De Psychodynamische aanpak dient enkel te worden toegepast door een daarvoor opgeleide Psychodynamische Therapeut in de 4-jarige opleiding, zoals aangeboden wordt bij de Academie voor Psychodynamica of vergelijkebare HBO voor Toegepaste Psychologie.