Psychodynamische Praktijk ArendsenTarieven

Per consult wordt bij therapie of coaching op individuele basis een tarief gehanteerd van €90 per uur. Mijn sessies duren 1,5 uur. Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en ben ik opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Indien de zorgverzekering dit toelaat, kun je de consulten voor psychodynamische therapie deels vergoed krijgen. Dit betekent dat het niet ten laste komt van het eigen risico. De consulten vallen onder psychosociale zorg. Ziektekostenverzekeraars vergoeden geen coaching.

Als beroepsbeoefenaar ben ik ingeschreven in het RBCZ-register en in het TCZ-register en ik ben daarmee onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Workshops en trainingen hebben geen standaard tarief. Het tarief hangt af van:

  • duur (halve dag, dag of tweedaagse);
  • doelgroep (workshops voor therapeuten zijn veelal iets duurder omdat deze geaccrediteerd zijn);
  • accommodatie (huur zaal, al dan niet lunch e.d.);
  • extra gebruik van middelen (boek en/of eigen reader).

Begeleiding en/of training van studenten in groepsverband (intervisie, praktijkgroep, training) wanneer de locatie door de studenten is geregeld is €180 per dagdeel, exclusief extra gemaakte kosten, zoals reiskosten, maar onafhankelijk van het aantal studenten.

Digitale begeleiding en/of training van studenten is €30 per uur. Deze optie geldt enkel voor de maandagavond en de donderdagavond en zondag overdag.

Voor individuele begeleiding van een student in geval van gesprekstraining of scriptiebegeleiding wordt een individuele pakketafspraak gemaakt, afhankelijk van duur en omvang van de behoefte van de student.