Psychodynamische Praktijk ArendsenPrivacy Statement

Psychodynamische Praktijk Martin Arendsen stelt het zeer op prijs dat u onze website bezoekt en interesse toont in onze activiteiten. Het beschermen van uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy is een meer dan serieuze zaak en we willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens het lezen en gebruiken van onze internetpagina’s. Alle pagina’s uit het openbare gedeelte van onze website kunnen worden bezocht. Hiervoor is een gebruikersverificatie niet noodzakelijk.

Persoonsgegevens

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het verrichten van onze dienstverlening en/of het kunnen onderhouden van persoonlijk contact met u. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online contact zoekt, waaronder via onze online velden of formulieren of per email. Ook verwerken wij de door u verstrekte gegevens om uitvoering te kunnen geven aan een met u gesloten overeenkomst of voor marketingdoeleinden.

Opslag(termijn)

Uw gegevens worden vervolgens door ons opgeslagen en veilig bewaard zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u als klant van Psychodynamische Praktijk Arendsen of zolang wij uw gegevens nodig hebben voor marketingactiviteiten.

Inzage, aanpassing, bezwaar

U kunt ons altijd verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt aan u toe te sturen. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen, corrigeren of verwijderen, laat dit ons dan per e-mail weten via info@praktijkarendsen.nl.

Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop wij volgens u zijn omgegaan met uw persoonsgegevens.

Verstrekken aan derden

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te nemen of aan een derde partij die ons ondersteunt bij onze marketingactiviteiten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan een overheidsorgaan, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.